A magyar kongregáció kialakulása


     Magyarországra Simor János győri püspök hívta meg a niederbronni nővéreket 1863-ban. Sopronban a püspökudvarban kaptak elhelyezést, és árva gyermekek gondozását bízták rájuk.

Vállaltak szegénygondozást és házi betegápolást is. A gyermekek egyre többen lettek, ezért megvettek egy nagyobb épületet a városfalon kívül. Így messze kerültek az iskoláktól, ahova a gyermekek jártak. Ekkor a nővérek megszerezték a szükséges képesítést, hogy maguk végezhessék az oktatás feladatát.

Simor János - ekkor már esztergomi érsek -1867-ben a nővéreket önálló szerzetesrenddé tette. Gyors fejlődés indult meg. 1899-ben nővérek saját tanítónőképzőt, egy év múlva pedig saját óvónőképzőt is nyitottak. Sok óvodában és iskolában működtek, rendszerint foglalkoztak az iskolákból kikerülő nagylányokkal is. (Máriakongregáció, Kalász).

 

 


Tartományok


1912-ben egy amerikai magyar plébános kérésére négy nővér ment a bevándorló magyarok gyermekeinek hitoktatására és a magyar nyelv ápolására. Ebből a kezdetből fejlődött ki az amerikai tartomány (1924). Az első világháború után Trianon következtében 10 intézmény Ausztriához, 8 pedig Csehszlovákiához került. Ezek 1924-ben tartományokká alakultak.

Az 1920-as években nagy iskolák nyíltak: Sopronban a Női Felső Kereskedelmi iskola és a Női Ipariskola, Budapesten a Szent Margit Leánygimnázium. A nővérek több polgári iskolában is tanítottak. Az 1880-as évektől kezdve egyre több kórházban vállaltak betegápolást. 1947-saját betegápolóképző iskola is alakult.

1948-ban az erősödő kommunista hatalom államosította az iskolákat, 1950-ben megszüntette a betegápolás lehetőségét, a nővéreket elhurcolták. A szétszóratás közel 1200 nővért éríntett.

Az 1990-es politikai változás meghozta az újrakezdés lehetőségét. A nővérek visszakaptak egy óvodát, két általános iskolát, és a budai Szent Margit Gimnáziumot, építetek egy szociális otthont és egy óvodát, megnyitottak két kollégiumot egyetemisták és főiskolások számára.

Az új rendtagok közül néhányan már bekapcsolódtak, a többiek pedig tanulással készülnek a megváltás művében embertársaik szolgálatára