A  boldoggá  avatás  útján

 

1949  M. Virginia általános főnöknő érdeklődik az eljárás kezdete felől -  Straßburg
    Kérvény beadása Rómába
  1951 Eljárás kezdete - Straßburg
  1955 “non culto”- per kezdete (kultusz és a tisztelet megvizsgálása) - Straßburg
    “super scriptis”- per kezdete (írásairól) -Róma
    “non culto”- per kezdete  - Róma
  1963 kongresszus az írásokkal kapcsolatban
    dekrétum Isten szolgálójának írásairól
     
2003 az egyházmegyei per újraindítása
  2006 dekrétum a per újraindításáról
  2007

a per római szakasza: vizsgálat és ítélet 

  2011

Promulgáció - az erények hősies megéléséről szóló dekrétum ünnepélyes kikiáltása - XVI. Benedek pápa által