Urunk, Istenünk, köszönjük Neked, hogy
a mi szerzetesi közösségünkbe 
meghívtál bennünket,
hogy Fiad példáját kövessük, és neked szolgáljunk.
Tekints kegyesen Kongregációnkra,
segítsd a megújulásban
alapítóanyánk Mária Alfonza közbenjárására,
és gyarapítsd tagjai számát.
Áldd meg elöljáróinkat és nővértársainkat,
akiket nekünk adtál.
Egyesíts bennünket a szeretet szellemében.
Tégy bennünket készségessé 
a mai idők feladataira, hogy a megváltás művében
gyümölcsözően résztvehessünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen!

/ezt imádkozzuk közössen minden délben/
 

 


 

 

Ima Alapítóanyánk boldoggáavatásáért:


Urunk, Istenünk,
Te Mária Alfonza Anyának
gyermekkorától fogva megadtad a kegyelmet,
hogy mindjobban megértse a kereszt titkát;
felismerte benne irgalmas szeretetedet,
mely minden embert üdvözíteni akar.
 
A Te indításodra kongregációt alapított,
hogy annak tevékenysége által
segítségére legyen 
a testileg és lelkileg szenvedő embereknek.
Az Oltáriszentség által adtál neki erőt,
hogy részt vehessen a megváltás művében.
 
Kérünk, ébreszd fel bennünk a készséget,
hogy Alfonza Anya példája szerint mi is 
átalakuljunk a Megváltó Krisztus szeretete által,
és életünkkel tegyünk tanúságot Róla
mindazok előtt, akikkel találkozunk.
 
Az Ő közbenjárására kérünk, 
hallgasd meg imánkat ...
és ha Te is úgy akarod, 
add meg nekünk a kegyelmet,
hogy Mária Alfonza Anyát
mihamarább a boldogok közt tisztelhessük.
Ezt kérjük Megváltónk, Jézus Krisztus által. Amen.