Megváltós Világi Lelkiközösség

 

Megalakult 1994-ben, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén. Tagjai a megváltós nővérek szellemében élnek.Segítik a kKongregáció intézményeinek munkáját imájukkal, segítő munkájukkal, szavuk tanuságtételével és példát adó keresztény életükkel. Részt vállalnak a megváltás művében környezetük, koruk, képzettségük lehetősége szerint az Egyház által rájuk bízott pasztorációs, szociális és karitatív munka vállalása által, a betegápolás, gondozás, tanítás, nevelés területén, valmaint saját családjukban végzett szolgálatukkal.

Lelkiségük a havi összejöveteleken gyarapszik és táplálkozik, ami egymás megismerését, megszeretését és értékelését segíti elő,egyben lelki felsüdülést is eredményez, hiszen megoszthatják egymással örömeiket, szenvedéseiket és élményeiket. Szeretettel végzett munkájuk Jézus Krisztust közvetíti.

Közösséghez kell tartoznunk, mert az Isteni Megvátó így teretmtett bennünket.

Célkitűzés: zsolgáljunk jelképül a világnak, hogy mennyire jóindulatúak egymáshoz azok, akik a Szentlélek szeretetében élnek.

A megváltós Lelkiség forrásai:
- a rendszeres imaélet
- Úrangyala imádkozása
- a szentségek gyakori vétele
- naponta legalább 1 tized rózsafűzér
- a Szentírás olvasása

      Az összejövetelekre előadó atyát hívhatnak, akivel aktuális egyházi hírekről és témáról beszélgethetnek. Testvéri közösségben élnek. A személyiségek különbözősége nem akadálya az egységnek, ellenkezőleg, egymásra hatásuk hozzájárul mindnyájuk lelki fejlődéséhez.

       A Megváltós Nővérek Kongregációjának története, múltja, jelene és lelkisége megismerhető az Alapító Anya, Eppinger Erzsébet Mária Alfonza nővér életrajzaiból, a Kongregáció történetéből ill. szabályzatából.

        A világi lelkiközösség tagjai világi állapotukban megmaradva laikus keresztény hivatásukat tudatosan élve közösségileg szeretnék Jézust követni megváltós szellemben, Alfonza anya példája nyomán, és erre ígérettel kötelezik magukat. Ígéretüket minden év december 8.án szentmise keretében megújítják. Az új tagok is ekkor tesznek felajánlást.

      Életükkel és munkájukkal azt szeretnék megmutatni, hgoy van vennük szeretet Isten és minden rászoruló embertársuk iránt.