Alfonza anya tanításaiból
   

 
   

 

  

„Jézusom, engedd, hogy felismerjem akaratod.

 Mutasd meg nekem utadat, amelyen járnom kell.

Látod, én csak a Te akaratodat keresem,

hogy azt tegyem és ne az enyémet.

Nyisd meg szememet, egészen Rád hagyatkozom!”
 

 

 

„Minden eseményben Istenhez fordulni,

jóságát elismerni,

szeretetének hűségében a hitet megőrizni.”
 

„Minél egyszerűbben, minél gyermekibb módon

kiáltunk Istenhez,

 anál jobban közli magát a lélekkel.”

 

„Útra kelni annyit jelent,  
hogy az elgondolást  
ne csak mint álmot dédelgessük,  
hanem felkelünk, elindulunk,  
vállaljuk a kockázatot,  
igénybe veszünk segítséget,  
legyőzünk nehézségeket…  
 Isten tervét igenelni annyit jelent,  
mint élettel  
és cselekvéssel részt venni  
annak megvalósításában.”  


  „Maradjunk mindenkor nyugodtak,  

mert az Isten  
nem a nyugtalanságnak,  
hanem a békének  
és a benne való megnyugvásnak  
az Istene.”   

 

„Szent Teréz megparancsolta leányainak, hogy megelégedettek és derűsek legyenek.
Gyermekeim, én is mindig mondani fogom:
Legyetek megelégedettek és derűsek. Igaz, hogy mindent elhagytatok, de meg is kaptatok mindent.
Nemde Istennel éltek? Nemde Istenért éltek? Micsoda boldogság!”

 

„Meg vagyok győződve arról, Gyermekeim,
hogy Isten belétek helyezte
azt az akaratot,
hogy testezésére legyetek,
és mindent Őbenne,
Őáltala és Ővele tegyetek
az Ő dicsőségére.
Ezért bátorság, Isten veletek van!”

 

„Nem a világnak akarok tetszeni,

 hanem Neked, Istenem.

 Mit törődöm azzal, ha a világ megvet,

 csak Neked lehessek tetszésedre.”

„Milyen tanításokat,

 milyen nagy kegyelmeket kap Istentől  

az a lélek,

aki egyszerűen és gyermekien

fordul Istenhez.”