Miben is szeretnénk utadon társak lenni?

 

 

"Tegyetek tanúságot az emberek között,

a hit eligazító világosságáról,

az örök élet reményéről,

Isten gondvislő szeretetéről!"

/M. Alfonza anya/

 

  ezen a képen egy imádságos alkalmunk látható  

Kik vagyunk?

      Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek,

               akik a megváltás szolgálatában vállalják


   - a betegek ápolását otthonban

   - a gyermekek és az ifjúság vallásos nevelését

                                        óvodában,

                                               iskolában,

                                                      kollégiumokban

 

 

   Eppinger Mária Alfonza anya szellemiségét
követve
Jézust látjuk minden szenvedő
és szükséggel küzködő emberben.

   Szerzetesi közösségünk keretet nyújt
ahhoz, hogy a nővérek együtt,
egészen Istennek szenteljék magukat, 
és teljesen az irgalmas felebaráti szeretet gyakorlásának élhessenek.

 

Vezérfonál:

Minden imánk és munkák mögött egyetlenegy szandék rejtözik:
Isten megvaltói és irgalmas szeretetét sugározni az emberekre.
 
       
Ezen életmód allappillérei:
 
-  a szenvedés misztériumának felismerése által
a Megvaltás müvének örömhíret hirdetni
- a testi/lelki szükséget szenvedök számára Isten szeretö és segítö keze lenni
- a bünösök megtéréséért való imáinkkal I
sten irgalmasságának hatalmáról tanuságot tenni
- a Feltámadott állandó jelenlétének és szeretetének tanúiként élni
- és ami mindennek a forrása: az elmélyült imaélet,
a Megvlátónkkal való egyre szorosabb személyes kapcsolat kialakítása

 

 

 

 

Isten emberi kezekkel, emberi szóval,
emberi szívvel
akar embertársainkon segíteni.


Ha úgy érzed, hogy az Ő szeretete Téged is sürget,
hogy egészen NEKI szenteld magadat,

ha örömmel tudsz másokon segíteni,
ha szereted a gyermekeket, az öregeket, a betegeket,
ha szívesen élsz és dolgozol testvéri közösségben,

 

akkor a mi életünk lehet a TE UTAD is.
Kérd a hivatás Ajándékozóját,
adjon neked erőd a döntésben,
és  bátor elhatározást.